Grabkirche tryptich

[Deggendorf - Bavaria - Germany]