Escalator to the Centro Storico

[Perugia - Umbria - Italy]