The 3,500 seat Roman theatre at Asklepieion

[Asklepieion - Pergamum - Turkey]