Tourist information terminal

[Koza Park - Bursa - Turkey]