A vintage tour of Rothenburg

Sightseeing tour of Rothenburg in a vintage car.