Many more people riding up to Monte Solaro

[Seggiovia - Anacapri to Monte Solaro Chairlift]