Distance to the Funivia Lagazuoi

[Lagazuoi - Dolomites - Italy]