View of Ponte Santa Trinita

[Ponte Vecchio and the Arno - Florence - Italy]