Aphrodisias theatre had seating for 7,000 people

[Aphrodisias - Turkey]