Zum Franziskaner on Residenzstrasse

The Zum Franziskaner is a popular restaurant on Residenzstrasse