Alleghe Lake

[Passo Giau - The Dolomites - Italy]