Deësis closeup shot

[Ayasofya Müzesi - Iznik (Nicea) - Turkey]