Kolonialwaren on Residenzplatz

[Passau - Bavaria - Germany]