Hofapotheke zum Schwarzen Adler - a historic pharmacy

[Passau - Bavaria - Germany]